Subindeksy sektorowe

Osobną kategorią indeksów giełdowych są tzw. subindeksy sektorowe (branżowe), których obecnie jest dziewięć. Od 31.12.1998 r. obliczane są wartości wskaźników: WIG-banki, WIG-budownictwo, WIG-informatyka, WIG-spożywczy, WIG-telekomunikacja. Od 31.12.2004 r. wyliczany jest WIG-media, rok później do grupy dołączył WIG-paliwa, zaś 15.06.2007 r. - WIG-deweloperzy. 19.09.2008 r. zadebiutował WIG-chemia, a w końcu 2009 r. - WIG-energia Wartości subindeksów umożliwiają ocenę efektywności inwestowania w przedsiębiorstwa z różnych branż.