Prace licencjackie - wyzwanie czy formalność?

Studenci dzielą się pod względem stosunku do prac licencjackich na dwie grupy: tych, dla których napisanie pracy licencjackiej stanowi wielkie wyzwanie i wiąże się z dużym trudem, oraz na tych, którzy napisanie jej traktują jak zwykłą formalność. Zależy to w największej mierze od predyspozycji naukowych studenta, a także jego pracowitości w trakcie całego toku studiów.

Wielu żaków jest bowiem oswojonych z rozmaitymi pracami zaliczeniowymi, do których jeśli się przykładali, nie będą mieli problemów też z jakimiś tam pracami licencjackimi. Będzie to dla nich pestka! Na drugim biegunie mamy studentów, którzy wszystko robią na ostatnią chwilę i nie przykładają się wcale do nauki - dla nich pisanie pracy licencjackiej może przypominać mozolne wdrapywanie się na wysoki i stromy szczyt.

Niezależnie od tego, w której grupie jesteś, musisz jednak pamiętać, że pisanie pracy dyplomowej to rzecz, do której należy się przyłożyć, aby została wykonana dobrze, i im wcześniej zacznie się zbierać i opracowywać materiał, tym lepiej. Prace licencjackie nie mogą być bowiem podobnego pokroju, co zwykłe prace zaliczeniowe oddawane zazwyczaj prowadzącym różnego typu zajęcia po to, żeby - jak sama nazwa wskazuje - zaliczyć przedmiot.

Prace licencjackie muszą być wyższej jakości! Powinny być one pisane z trzymaniem się zasad sztuki pisania prac dyplomowych, czyli po pierwsze z głową, a po drugie - z sercem. Musimy więc włożyć niestety trochę pracy i wysiłku, jeżeli chcemy, aby nasza praca licencjacka odniosła sukces i uzyskała jak najlepszą ocenę recenzenta.