Papiery wartościowe i akcje jako sposób inwestowania kapitału.

Jedną z najbardziej popularnych form inwestowania kapitału są akcje i papiery wartościowe. Jednak gra na giełdzie wymaga niezbędnej wiedzy, która pozwoli na umiejętne inwestowanie i obracanie papierami wartościowymi. Można wziąć udział w specjalnym kursie albo wesprzeć się fachową literaturą. Można również skorzystać z rad doświadczonych graczy albo z usług doradcy. Pierwszym krokiem będzie założenie rachunku maklerskiego. Można go otworzyć w większości banków.

Akcje jako sposób inwestowania z pewnością nie są przeznaczone dla osób, które boją się ryzyka. Gra na giełdzie bowiem, mimo świetnej znajomości rynku i zasad rządzących nią, nieodmiennie związana jest z ryzykiem. Na giełdzie może więc grać każdy, kto nie boi się ryzyka i ma otwarty rachunek w biurze maklerskim. Prowadzenie rachunku maklerskiego wiąże się z określoną opłatą. Rachunek można również założyć przez internet. Wybierając dom maklerski warto kierować się jego renomą, wysokością oprocentowania, kosztami prowadzenia rachunku, czasem przekazów zleceń oraz możliwościami działania na rynkach zagranicznych.

Nasza giełda opiera się na rynku kierowanym przez zlecenia. A więc kursy w oparciu, o które dochodzi do zawarcia transakcji kształtują ceny zawarte w zleceniach, które składają inwestorzy. Podstawowymi metodami gry na giełdzie są analiza techniczna oraz analiza fundamentalna. Analiza techniczna wykorzystuje tylko kurs i obroty z sesji, czyli prognozować można tutaj tylko dla jednego albo dla grupy papierów wartościowych, np. WIG. Analiza fundamentalna odnosi się zaś tylko do jednej spółki.