Inne wskaźniki funkcjonujące na GPW to:

mWIG40 - obliczany od 31.12.1997 r.; do marca 2007 r. znany był pod nazwą MIDWIG. Jego wartość określają ceny akcji czterdziestu średnich spółek. Jest to indeks cenowy i nie uczestniczą w nim spółki z indeksów WIG20 i sWIG80 oraz spółki zagraniczne notowane na giełdzie o wartości rynkowej przekraczającej 1 mld euro w dniu rankingu;

sWIG80 - indeks obejmujący akcje osiemdziesięciu małych spółek. Wskaźnik ten, od końca 1994 r. (kiedy zaczął być obliczany) do marca 2007 znany był pod nazwą WIRR;

WIGPL - jest indeksem spółek polskich, istnieje od 22.12.2003 r. Wskaźnik obejmuje akcje wszystkich krajowych spółek giełdowych, spełniających następujące kryteria: liczba akcji w wolnym obrocie jest większa niż 10% i przekracza wartość 1 mln euro.