Warszawski Indeks Giełdowy

Pierwszym indeksem warszawskiej GPW był WIG - Warszawski Indeks Giełdowy. Istnieje on do dzisiaj, a w jego skład wchodzą wszystkie notowane na GPW spółki, które spełniają kryteria bazowe, tzn.: liczba akcji takiego podmiotu w wolnym obrocie jest większa niż 10 %, a ich wartość przekracza 1 mln euro. WIG jest wskaźnikiem dochodowym, więc przy jego obliczaniu pod uwagę brane są ceny zawartych w nim akcji, dochody z dywidend i praw poboru.