Inni uczestnicy obrotu giełdowego w Polsce

Oprócz Giełdy papierów wartościowych w warszawie istnieją inne ośrodki obrotu giełdowego które funkcjonują w Polsce