Polacy a inwestowanie

Polacy nie są narodem, który jest skłonny do ponoszenia zbyt dużego ryzyka inwestycyjnego. Najchętniej cały czas pozostawiają większość swoich środków finansowych na słabo oprocentowanych rachunkach bieżących. Pomimo tego jednak z roku na rok inwestują coraz więcej pieniędzy. Przenoszą swój kapitał z domów do różnych instytucji finansowych, dzięki którym udaje im się go pomnażać. Nasze społeczeństwo nie ma jednak jeszcze w pełni zakorzenionej potrzeby planowania swojej przyszłości, dlatego inwestowanie kojarzy nam się raczej z kilkoma, a nie kilkunastoma latami. Szczególnie przyczynia się do tego fakt, iż na naszym rynku dopiero od paru lat działają firmy, które umożliwiają tego typu rozwiązania finansowe.

Inwestowanie długoterminowe