Giełda

Giełda jako najważniejsza część rynku kapitałowego jest równocześnie nieodzownym elementem każdej gospodarki rynkowej. Jej prawidłowe działanie i rozwój jest bowiem pewnego rodzaju barometrem odzwierciedlającym ogólną sytuację i kondycję gospodarczą kraju.

Polska nie jest wyjątkiem. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powstała w 1991 r. i w związku z tym należy do tzw. nowych rynków kapitałowych. Niniejsze opracowanie to rodzaj kompendium, zawierającego najważniejsze informacje o powstaniu giełdy jako mechanizmu gospodarczego, a także o zasadach funkcjonowania giełd.