Inwestorzy instytucjonalni

Są to osoby lub instytucje finansowe (częściej) zajmujące się profesjonalną lokacją środków finansowych na rynkach kapitałowych. Olbrzymie sumy, jakimi dysponują takie podmioty, pozwalają im na uczestnictwo w operacjach finansowych o skali niedostępnej dla inwestorów indywidualnych. I. instytucjonalnymi są przede wszystkim fundusze inwestycyjne i emerytalne, banki inwestycyjne i komercyjne, instytucje ubezpieczeniowe, Skarb Państwa.