Hossa vs Bessa

Giełda to niezmiernie wrażliwe miejsce. Można by powiedzieć, że każdy element życia społecznego, politycznego, ekonomicznego lub ekologicznego znajduje swoje odbicie na giełdzie. Z tego właśnie powodu bywa ona często określana jako „indykator” sytuacji panującej na świecie. Wszystko, co dzieje się wokół nas, wpływa w pewien sposób na ceny akcji oraz innych papierów wartościowych na giełdzie. Nawet zdarzenie mające miejsce kilka tysięcy kilometrów stąd, może z łatwością wpłynąć na nasze portfolio.

<<<