Hossa vs Bessa

Omawiając inwestowanie, nie można pominąć dwóch zasadniczych pojęć, które są z grą na giełdzie nierozerwalnie połączone. Chodzi o hossę oraz bessę. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z długotrwałym wzrostem cen towarów notowanych na giełdzie lub kursu giełdowego papierów wartościowych. Okres ten często określany jest jako „rynek byka”. Trwa najczęściej od kilku do nawet kilkunastu lat. Warto jednak pamiętać, że w czasie hossy wartości akcji nie rosną każdego dnia. Zdarzają się również okresy, gdy podczas trwającej kilka lat hossy, kursy giełdowe spadają. Są to tak zwane korekty. Dla ludzi, którzy interesują się graniem na giełdzie, jest to idealny czas na to, by w trakcie hossy kupować akcje lub inne papiery wartościowe.

>>>