Czas inwestowania

Warto jednak pamiętać o tym, iż inwestowanie to najczęściej czynność, która powinna trwać przez dłuższy okres czasu. Zdarzają się oczywiście wyjątki, gdy w ciągu kilku miesięcy można zarobić naprawdę niemałe pieniądze. Z reguły trzeba się przygotować na to, iż okres 3-4 lat to minimalny czas, który pozwoli nam osiągnąć oczekiwane zyski. Optymalna inwestycja powinna jednak trwać nawet kilkadziesiąt lat, by naprawdę skutecznie zaowocowała. Szczególne znaczenie ma to w przypadku inwestowania w akcje, dla których olbrzymie wahania nie są niczym wyjątkowym. Praktyka jednak pokazuje, że nawet największe skoki cen akcji przynoszą po kilku latach sukcesy. W przypadku funduszy, gdy inwestor ma często zagwarantowany zwrot inwestycji, bądź minimalny zysk, ma to mniejsze znaczenie. Jednak nie należy go również bagatelizować.

Wróć